Przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych
Przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych Chrobok

Ostatnie realizacje


  WARSZAWA

  Maj 2013

 


 


 


 

 

O firmie

 

PPI Chrobok S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznych robót inżynieryjno-budowlanych nieprzerwanie od 1991 roku, przechodząc jednakże kilkakrotne zmiany organizacyjno-prawne.

 

Zakres działalności przedsiębiorstwa obejmował na początku wyłącznie wykonywanie robót inżynieryjnych związanych z zabezpieczaniem głębokich wykopów ścianką szczelną z grodzic stalowych produkcji polskiej typoszeregu GU oraz produkcji zagranicznej typoszeregów AU, AZ, PU, LARSEN oraz HOESCH o głębokości do 18 m. Z czasem firma wyspecjalizowała się także w realizacji przekroczeń sieciami gazowymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ciepłowniczymi i kablowymi przeszkód w technologii przewiertów sterowanych o średnicach od 60 do 800 mm, przewiertów i przecisków poziomych o średnicach od 100 mm do 2400 mm, mikrotunelingu o średnicach od 100 mm do 1700 mm. Ponadto firma posiada doświadczenie w wykonywaniu mikropali, kotew oraz gwoździ gruntowych. PPI Chrobok S.A. oferuje także wbijanie rur i kształtowników stalowych dla potrzeb tymczasowych podpór mostowych lub dla ścianek berlińskich. W 2008 roku do gamy usług oferowanych przez naszą firmę wprowadziliśmy wykonywanie pali przemieszczeniowych FDP.

PPI Chrobok S.A. dysponuje także własnym biurem projektowym. Firma zatrudnia ponad dwustu pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

 

Nagrody i wyróżnienia:

     Śląski Oskar 2008        Tytan 2011